Door onze website te bezoeken en onze diensten te gebruiken, accepteert de gebruiker onze Algemene voorwaarden en Gebruiksvoorwaarden, en de verplichting om ge´nformeerd te blijven over eventuele veranderingen en aanpassingen hiervan.

De huidige advertenties op Skokka zijn gepubliceerd op eigen initiatief van de adverteerder onder zijn of haar eigen initiatief en onder zijn eigen verantwoordelijkheid. De publicatie van dergelijke advertenties zijn niet onderhevig aan controles of verificatie door Skokka.com. Skokka.com is onder geen enkele omstandigheden verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, legaliteit, recht van eigendom en eventueel ongenoegen bij het publiek of zedelijke orde van de door de gebruiker geplaatste online inhoud.

Skokka.com biedt diensten voor publicatie en plaatsing van gratis online advertenties. Skokka.com bemiddelt niet en komt niet tussenbeide bij de navigerende gebruiker, de publicerende gebruiker en de reagerende gebruiker.